části knihy

Z čeho se skládá kniha?

Víte, co všechno obsahuje klasická kniha beletrie? Z čeho se skládá? Jaké jsou její součásti? Setkali jste se někdy s výrazy: kapitálek, patitul, vakát a další? Pokusíme se Vám toto přiblížit.

Wikipedie říká, že kniha je sešitý nebo slepený svazek listů nebo skládaný arch papíru (nebo jiného materiálu), potištěný s vazbou a přebalem. Podívejme se nyní podrobněji, z čeho všeho se taková kniha skládá, co je její součástí (nebo by alespoň mělo být) a v čem se liší od jiných publikací. Přinášíme ucelený přehled názvosloví částí knih.

Z čeho se kniha skládá?
Jednotlivé součásti knihy.

Jednotlivé součásti se však mohou lišit dle jednotlivých vydavatelství, ať už to má jakékoliv důvody (třeba ekonomické).


 

Součásti knihy

Jednotlivé součásti knihy můžeme rozdělit na hmatatelné, tedy to, na co si můžeme přímo sáhnout a nehmatatelné, tedy vytištěné části.

Hmatatelné části knihy

Desky (obálka)

Pevná, v případě měkké vazby měkká obálka knihy. Potah desek bývá potištěn a graficky upraven. Obsahuje zpravidla titul, název díla a další informace (signet, tiráž, …). Desky bývají esteticky ztvárněné.

Přebal

List papíru, zpravidla laminovaný, který obaluje desky knihy. Bývá založen a graficky odpovídá deskám knihy. Plní funkci informativní a ochrannou. Potištěn bývá jen z jedné strany.

Potah

Je součástí desek. Jedná se o papír, nebo jiný materiál, který zakrývá kartonový materiál desek.

Hřbet knihy

Je nedílnou součástí desek. Může být rovný nebo zakulacený. Je, stejně jako desky, polepen potahem.

Záložka

Zpravidla se jedná o proužek látky či jiného materiálu, který je vlepen do hřbetu knihy. Záložek může být i více (hlavně u odborných publikací).

Kapitálek

Zastává zejména estetickou stránku. Jde o kousek textilie, který je vlepen do hřbetu hnihy. Zakrývá mezeru mezi knižním blokem a deskami. Má i ochrannou funkci.

Předsádka

Dvojlist papíru (tužšího, než je blok knihy), který spojuje desky s blokem knihy. Je nalepen na deskách a zároveň i na knižním bloku. Může být potištěn, ale zpravidla zůstává čistý.

Knižní blok

Listy knihy zavěšené do desek knihy pomocí předsádek. List knihy můžou být svázané různými způsoby. Listy bývají oříznuté „na čisto“ tzv. ořízkou, což je trojřez (horní, přední a dolní hrana bloku). Poslední hrana bývá pak vlepena, nebo jinak svázána. Viditelné hrany bloku mohou navíc být barvené.

Vakát

Jedná se o prázdnou stránku uvnitř knihy.


 

Obsahové části knihy

Hlavní titul

Název publikace. Může obsahovat název i „podnázev“ (podtitul). Dále obsahuje Jméno autora, autorů či kolektivu autorů. dále může obsahovat další údaje (vydavatele, rok a místo vydání).

Patitul

List, který je umístěn za hlavním titulem. Obsahuje titul knihy i autora. Důvodem pro umisťování patitulu byl ten, že se v minulosti často knihy rozpadaly (desky od bloku) a tak bylo nutné mít knihu i nadále označenou.

Frontspis

Nachází se vedle titulního listu na sudé stránce. Může obsahovat ilustraci.

Signet

Označení vydavatele (edice). Bývá umístěn na první liché stránce.

Ex libris

Ozdobné značení vlastníka knihy. Bývá vytištěno, nebo vlepeno.

Impresum

Autorská tiráž. Bývá umístěna na druhé straně titulního listu. Obsahuje většinou název, autory, dále copyrighty, ISBN, poděkování, atd.

Paginace

Číslování stránek

Kapitola

Samostatný oddíl textu v knize. Bývá označen – číslován. Měl by zpravidla začínat vždy na liché stránce.

Obsah

Seznam kapitol i podkapitol. Standardně bývá umístěn na konci knihy. U odborných publikací pak na začátku, za impresem. Měl by být strukturovaný.

Rejstřík

Používá se hlavně u odborných (naučných) publikací. Rozlišujeme následující rejstříky: místní, věcný, personální nebo nerozlišený. Rejstřík vyzdvihuje důležitá hesla z publikace a upozorňuje na jejich výskyt v celém textu pomocí odkazů na čísla stránek.

Bibliografie

Soupis knih a publikací, na který odkazuje obsah knihy.

Další možné doplňky

Kovové rohy

Kovové rohy mají jak estetickou úlohu, tak i ochrannou. Při pádu knihy na zem (samozřejmě že vždy spadne na roh) chrání více desky před poškozením. Tyto rohy lze volitelně aplikovat na jakékoliv tuhé (pevné) desky

 

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *